Zapraszamy do poznania wojennych losów Henryka Łęczyckiego, łagiernika i żołnierza armii gen. Andersa.