Kolejne tomy, mimo trudności spowodowanych pandemią, znajdują się na etapie opracowania. Pierwszym z nich będzie publikacja złożona z trzech wspomnień. Ich autorami są osoby więzione w radzieckich obozach po 1944 r. Edward Jaroszewicz, wileński aktor, został aresztowany jesienią 1944 r. Do października 1946 r. przebywał w łagrach na Workucie. Ryszard Wojnicz, żołnierz AK na Nowogródczyźnie również w 1945 r. znalazł na się w obozach w tej części ZSRR. Do Polski wrócił w 1953 r. Najdłużej więźniem łagrów był Józef Sobów, członek polskiego podziemia w woj. stanisławowskim . W ciągu prawie 10 lat przebywał w różnych częściach Gułagu, najdłużej w Norylsku. Został repatriowany w grudniu 1955 r. Wykorzystane jako ilustracja tego wpisu zdjęcie pochodzi z okresu jego pobytu na zesłaniu przed powrotem do kraju.