Książki podserii „Świadectwa XX wieku” przygotowuje redakcyjnie i czuwa nad drukiem wydawnictwo LTW, założone w 1996 r. przez Marię i Marka Jastrzębskich. To oficyna  dobrze znana z publikowania naukowej książki historycznej,  wspomnień i dzieł literatury pięknej.