Seria wydawnicza „Biblioteka Zesłańca” powstała w 1991 r.

Komitet redakcyjny: Wiesław Caban, Albin Głowacki, Adolf Juzwenko, Antoni Kuczyński – przewodniczący, Zbigniew Wójcik.

Ponadto w serii ukazały się m. in: