Nasza podseria poszerzyła się o tom 4. Czytelnicy mogą poznać losy Ewy Soboty-Grün, deportowanej wraz z rodziną do Ałtajskiego Kraju w czerwcu 1941 r. Książkę wzbogacają zdjęcia i dokumenty z archiwum rodzinnego autorki.