Nie tylko przygotowujemy edycje źródłowe, ale i zasoby kolekcji sybirackiej wykorzystujemy w naszych tekstach i wystąpieniach konferencyjnych. Tym razem we Wrocławiu na konferencji projektu MIGRAMEM (więcej o tym spotkaniu i samym projekcie na stronie internetowej). Małgorzata Ruchniewicz przybliżyła słuchaczom temat: Na peryferiach radzieckiego świata. Obraz Związku Radzieckiego i jego obywateli w relacjach polskich zesłańców lat drugiej wojny światowej. Zaprezentowała także niektóre z publikacji podserii.