Cztery wspomnienia autorstwa Władysława Grzegorskiego, Jerzego Kozakiewicza, Henryka Sawali oraz Andrzeja Szulara złożą się na nowy tom naszej podserii. Opowiadaja one o radzieckich represjach wobec bojowników polskiego podziemia pod koniec wojny i bezpośrednio po niej. W publikacji znajdą się unikalne materiały ikonograficzne, udostępnione przez rodziny autorów, m. in. widoczny tu fragment śpiewnika, stworzonego przez internowanych żołnierzy AK.