The Library of the deportee. Testimonies from the 20th century

Tag: deportacja w głąb ZSRR 1941

O naszych zbiorach

Nie tylko przygotowujemy edycje źródłowe, ale i zasoby kolekcji sybirackiej wykorzystujemy w naszych tekstach i wystąpieniach konferencyjnych. Tym razem we…