Dziś mija 84 rocznica pierwszej i największej deportacji z anektowanych przez ZSRR ziem II Rzeczpospolitej. Jej ofiarą padło ok. 140 tys. osób, przede wszystkich rodzin osadników wojskowych i cywilnych oraz służby leśnej. Losów tej grupy sybiraków dotyczą wydane ostatnio w naszej podserii tomy nr XI (wspomnienia Edwarda Zycha) i nr XII, antologia o tytule „Wywiezieni jako pierwsi”. Zapraszamy do poznania przeżyć kolejnych autorów tekstów z kolekcji sybirackiej AN PTL.