Trwają prace redakcyjne i wydawnicze nad kolejnymi tomami podserii:
t. 3 – wspomnienia Jana Wojdyły z lat 1939-1948 z działalności podziemnej w okolicach Lwowa i pobytu w obozie Perm (Ural),
t. 4 – wspomnienia Henryka Łęczyckiego z lat 1939-1947 z pobytu w obozie w okolicach Samary, ewakuacji w szeregach armii gen. Andersa i udziału w walkach II Korpusu PSZ,
t. 5 – wspomnienia Ewy Soboty-Grün z lat 1939-1946 z deportacji z okolic Bielska Podlaskiego i pobytu na zesłaniu w Ałtajskim Kraju.