The Library of the deportee. Testimonies from the 20th century

Tag: Wspomnienia

Ukazał się tom 3 naszej podserii

Jan Wojdyła (1913–2003) – pochodził z polskiej rodziny chłopskiej, zamieszkującej najbliższe okolice Lwowa. Urodził się w Biłce Szlacheckiej. W okresie międzywojennym ukończył Wydział…

Tom 5 już w druku

Henryk Andrzej Łęczycki urodził się 4 lutego 1903 r. w Warszawie. Jako siedemnastolatek służył ochotniczo w Wojsku Polskim podczas wojny…

Tom 4 już w druku

Ewa Sobota-Grün (1921-2011) w momencie wybuchu drugiej wojny światowej uczyła się w gimnazjum w Bielsku Podlaskim. Jej ojciec był nauczycielem….