Zesłańcze dzieciństwo, niełatwe dorastanie, wyzwania życia w Polsce po repatriacji. O tym opowiadają autorzy tomu 13. Zapraszamy do lektury!