Autorką jednej z relacji, które znajdą się w tomie XV podserii „Świadectwa XX wieku” jest Janina Duma (z domu Koncewicz). Córka zawodowego wojskowego opuściła ZSRR w transporcie sierot. Jej ojciec zmarł po zwolnieniu z łagru, matka zamarzła w kazachstańskim stepie na początku 1942 r. Janka trafiła do Szkoły Młodszych Ochotniczek, działającej w latach 1942-1947 w Palestynie.