Prace nad bibliografią komentowaną rozpoczęła z inicjatywy prof. Antoniego Kuczyńskiego pod koniec lat 90. XX wieku Małgorzata Ruchniewicz. Ukazywała się ona w częściach na łamach czasopisma naukowego „Wrocławskie Studia Wschodnie” do 2014 r. Zapisy zostały zweryfikowane i scalone oraz udostępnione na stronie PTL w 2014 r. Stały się one podstawą opracowania prezentowanego tu tomu.

Bibliografia komentowana, która zawiera charakterystykę 977 j. a. wchodzących obecnie w skład kolekcji, ma nie tylko ułatwić naukowe wykorzystanie zbioru, ale przede wszystkim spopularyzować go wśród osób zainteresowanych historią XX w. Dlatego oprócz podstawowego opisu teczek zamieszczono w niej rozbudowane streszczenia wspomnień.

Na jej podstawie stworzono także bazę elektroniczną kolekcji, która umożliwia wyszukiwanie materiałów on-line (jest ona dostępna na stronie PTL).

Tom, wydany jako pierwszy w podserii „Świadectwa XX wieku”  jest hołdem dla osób, które przekazując wspomnienia do tej kolekcji, pragnęły ocalić od zapomnienia nie tylko swój osobisty los, lecz również innych ofiar wojny i stalinowskich represji.

Czytaj więcej o tym tomie.

Zob. Kolekcja sybiracka Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu. Bibliografia komentowana, wstęp i opracowanie Małgorzata Ruchniewicz, Wrocław: PTL 2019, ss. 518 (t. 1. podserii Świadectwa XX wieku, ISBN 9 788364465437).

Wszystkie książki podserii: Świadectwa XX wieku są do nabycia na stronie PTL.