Kolejny tom naszej pod serii prezentuje trzy świadectwa z „Archipelagu GUŁag”. Ich autorzy: Edward Jaroszewicz, Józef Sobów i Ryszard Wojnicz znaleźli się za drutami radzieckich obozów już po zakończeniu wojny. Publikację poświęciliśmy pamięci Prof. Stanisława Ciesielskiego, zmarłego nagle 1 grudnia 2020 r. wybitnego znawcy historii ZSRR, przymusowych deportacji i historii GUŁagu.