Trwa otwarta zbiórka na pomnik nagrobny rodziny Teligów: dr Zofii Teligi-Mertens, jej matki Zofii oraz ojca, kpt. Stefana Teligi, zmarłego na zesłaniu w Kazachstanie w 1942 r. Każda, nawet najdrobniejsza wpłata, jest cenna. Dołączmy!