Edward Zych (1931-2011), zasłużony jeleniogórski pedagog, bibliotekarz, regionalista i poeta w swojej spuściźnie pozostawił napisane w 1990 r. wspomnienia z sześcioletniego zesłania w Krasnojarskim Kraju. Opisał w nich los swej rodziny, mieszkańców kolonii Cezarówka w województwie tarnopolskim, deportowanej 10 lutego 1940 r. Motywem przewodnim narracji jest pełne determinacji dążenie Autora, by za wszelką cenę i w każdych okolicznościach poszerzać wiedzę, uczyć siebie i innych, wykorzystując nieliczne możliwości, jakie pojawiały się w trakcie jego zesłania na wschodnie obszary Syberii. Tom wzbogacą liczne fotografie i dokumenty związane z życiem rodzinnym i zawodowym Autora.