The Library of the deportee. Testimonies from the 20th century

Tag: Lwów

Ukazał się tom 3 naszej podserii

Jan Wojdyła (1913–2003) – pochodził z polskiej rodziny chłopskiej, zamieszkującej najbliższe okolice Lwowa. Urodził się w Biłce Szlacheckiej. W okresie międzywojennym ukończył Wydział…