Na zaproszenie wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia odbyło się 25 listopada b. r. spotkanie poświęcone naszemu projektowi i przygotowanym w jego ramach wydawnictwom źródłowym. Była to okazja do pokazania naszego dorobku, ale także podzielenia się problemami, w które obfituje zadanie publikacji materiałów wspomnieniowych po wielu latach od ich zdeponowania w placówce przechowującej.