Podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli zbiórkę na nagrobek rodziny Teligów na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim. Inicjatywa dr. Wojciecha Marciniaka z Uniwersytetu Łódzkiego spotkała się z serdecznym odzewem i godną podziwu hojnością.