The Library of the deportee. Testimonies from the 20th century

Tag: WRHM

Recenzja naszej podserii

W najnowszym „Wrocławskim Roczniku Historii Mówionej” (tom 11) ukazał się artykuł recenzyjny poświęcony podserii „Świadectwa XX wieku”. Jego autorką jest…