Biblioteka Zesłańca. Świadectwa XX wieku

The Library of the deportee. Testimonies from the 20th century

Z dziennika nastolatka

Kolejny tom podserii zaprezentuje dziennik pisany w latach 1941-1943 przez Czesława Bazana, wzbogacony późniejszymi uzupełnieniami oraz listami autora z wojska….

Wspomnienia małżonków

Aktualnie opracowywane są wspomnienia małżeństwa Heleny i Witolda Scheuringów, rejestrujące ich doświadczenia z okresu II wojny światowej. Relacje obojga, składające…

Podwójna relacja

W opracowaniu znajduje się tom wspomnień matki i syna – Marii i Czesława Kośmińskich.  Publikacja rozpoczyna się od wspomnień Marii…

Ukazał się tom 3 naszej podserii

Jan Wojdyła (1913–2003) – pochodził z polskiej rodziny chłopskiej, zamieszkującej najbliższe okolice Lwowa. Urodził się w Biłce Szlacheckiej. W okresie międzywojennym ukończył Wydział…